Budowa balustrady PCV na plot i furtę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na to ani informowania tego faktu gminie prócz kilku przypadków.

Budowa sztachety z Winylu na plot i bramę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne wypadki.

Ogrodzenia PVC na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane pośrodku dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot z Winylu na plot i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu a także proponowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w celach budowlanych a także o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do stawiania sztachety Winylowe na plot i bramkę ze sztachetek wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak zamierzane balaski plastykowe na plot i bramę sztachetowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku gdy proponowane sztachety PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements